FORUM MORTSEL - een historische schets van de beginjaren... deel 3

(c) Dirk Neirynck


WERKJAAR 1995-1996 (het eerste volledige werkjaar)

Maandelijks verwelkomt Forum Mortsel een 20-tal spelers. Iedereen kent iedereen. KWB betaalt de zaal. De inkomsten zijn voldoende om af en toe wat nieuwe spellen aan te kopen.

STOORZENDER

De eerste maanden komen er iedere spelavond wel een paar nieuwe spelliefhebbers bij. De sfeer blijft super. Tot een mysterieuze man opduikt die een gezelschapsspel aan het ontwikkelen is. Voor zover ik me herinner een afkooksel van Scrabble.
Die avond komen ook twee zussen kennis maken met de spellenclub. Hij klampt ze aan en dwingt ze zijn spel te spelen. Tot ons grote ongenoegen. Het spel trok op niets…
de man hebben we gelukkig nooit meer terug gezien… de zussen jammer genoeg ook niet meer.

OEPS, ACCIDENTJE!

'Kohle, Kie$ & Knete' doet het zeer goed in het clubje. Schitterend communicatiespel. Dit spel is op zijn best met veel spelers.
Pierre is niet te stuiten. Zijn ware aard komt naar boven. Maar ook die van Koen. In zijn onderhandelingsenthousiasme stoot Koen een volle pint bier om…
helemaal over het gezelschapsspel. Oeps, het betreft een spel van Marc (groene bol). Wat nu?
Het piepjonge bestuur neemt het gezonde besluit het spel aan de helft van de aankoopprijs te verkopen en met de eerste winsten een nieuw spel aan te kopen voor Marc.
Deze ervaring is meteen de eerste uitdaging voor het bestuur: 'wat met (on)opzettelijke vernieling?'
Het is hun eerste zoektocht naar een evenwichtige verzekering. Een zoektocht die moeizaam verloopt via DVV, Falos, Ethias,…

WEG UIT HET CAFÉ

Maand na maand verovert Forum op de laatste vrijdag van de maand ruimte in het café van 't Centrum.
Nadat al méér dan de helft van het café bezit is van Forum, trekt de toenmalige uitbater zijn stoute schoenen aan:
"Jullie zijn zeer welkom, maar… zouden jullie willen verhuizen naar een zaaltje op de eerste verdieping?"
Een zaal huren kost geld. Dat is er (nog) niet. Pierre praat met KWB Mortsel. In het kader van 'KWB Jongerencafé' betaalt KWB de zaal voor Forum.
Was dit er niet geweest, dan was er vandaag van Forum geen sprake meer. Een gentlemensagreement is geboren.
Marc, Pierre, Dirk beloven te allen tijde, wat er ook gebeurt, om het logo van KWB steeds mee op te nemen in alle publicaties.
Deze ongeschreven overeenkomst wordt tot op vandaag door Forum Mortsel én het huidige federatiebestuur van FORUM-Federatie gerespecteerd.

LUDO

Milly Jennes, een collega van Marc en Dirk is niet alleen een spellenliefhebber, ze is ook zeer creatief (en vandaag nog altijd!).
Op vraag van het duo tekent Milly de inmiddels onsterfelijke 'Ludo'.
Door de jaren heen is haar 'Ludo' onlosmakelijk verbonden met het logo en is haar 'Ludo' zelfs dé mascotte geworden van Forum.

Een kleine greep uit de vele 'Ludokes' van Milly.

Op SPEL 2012 heeft iedereen kennis mogen maken met de mooie tekeningen van Milly (cf. wand aan de verkoopstand).
Milly treedt dan ook met plezier toe tot de bestuursploeg. Enkele jaren later verlaat ze het bestuur om professionele reden, maar blijf nog altijd zeer actief binnen Forum.

PRETTIG VERSLAAFD

Het enthousiasme van Marc en zijn ploeg is niet te stuiten. Een tijdschrift moest en zou er komen.
Marc wil een maandblad dat er is op de laatste vrijdag van de maand met als titel 'Prettig Verslaafd'.
Dirk nuanceert en geeft als ondertitel 'verschijnt als 't past'.
Prettig Verslaafd verschijnt trouw maandelijks gedurende enkele jaren tot Marc het veel te druk krijgt. Er is geen kandidaat om het monnikenwerk over te nemen. Jammer maar helaas. De artikels van 'Prettig Verslaafd' verschijnen ook maandelijks in het ledenblad van KWB-Mortsel.
Enkele fragmenten uit de eerste nummers:

De eerste zinnen uit de eerste bijdrage van Marc:

Dirk vroeg me om een aantal van mijn gezelschapsspellen aan jullie voor te stellen.
Maar wat kan ik in godsnaam vertellen over zo'n 200 spellen?
Aangezien elk spel apart beschrijven te tijdrovend leek, kwam ik op het idee om de spellen op te delen in een aantal categorieën zodat ik zou kunnen zeggen:
"Ik beschik over x aantal spellen van die categorie, y van die, enz...".
Deze opsplitsing bleek echter veel moeilijker dan verwacht omdat je verschillende principes kan hanteren om gezelschapsspellen onder te verdelen in categorieën.
Meestal behoort één spel immers tegelijk in meer of mindere mate tot meerdere van deze categorieën...
Uit: 'Prettig verslaafd 001'

DER GROßE DALMUTI
Beschrijving
In november '95 bracht Amigo - na '6 Nimmt' en 'Hattrick' - met 'Der große Dalmuti' weer een schitterend kaartspel op de markt...


Uit: 'Prettig verslaafd 005'

Je ziet, Forum was zelfs Spielbox te snel af in de spelbespreking en beoordeling ;-)

RINGEL RANGEL
Beschrijving
Het eerder kleine - maar kleurrijke - speelbord stelt een gazonnetje voor waarop schildpadden in 6 verschillende kleuren in hun nestje liggen zonnen tussen een 20-tal ballen.
Elke speler moet om beurt één van de 24 schildpadden vanaf zijn vertrekpositie aan de rand van het grasveld naar zijn nestje bewegen zonder hierbij schildpadden of ballen van het speelbord te duwen.
De beweging van de schildpad moet uitgevoerd worden met één vinger - bij voorkeur de wijsvinger - terwijl de andere hand op de rug wordt gehouden.
Elk speelstuk dat toch van het gazon afvalt, telt als één strafpunt. Diegene die op het einde van het spel het laagste aantal minpunten heeft verzameld, m.a.w. het behendigst is geweest, wint het spel.
Het spel richt zich hoofdzakelijk op kleuters en lagere school-kinderen, maar ook volwassenen kunnen er samen met hun kinderen erg veel plezier aan beleven.
Zo kan het gebeuren dat - ik spreek nu uit eigen ervaring - een 4-jarig kind Ringel Rangel na 15 minuten beu is, terwijl de ouders en hun volwassen vrienden er nog een half uur spelplezier aan beleven.
Voor oudere kinderen bestaat er de mogelijkheid om extra hindernissen in de vorm van boomstammetjes aan te brengen op het speelbord om de doortocht van de schildpadden nog moeilijker maken.
Hoewel Ringel Rangel een vrij prijzig spel is - bij 'Den Olifant' 1.790 frank - vind ik het een echte aanrader.
Het biedt kinderen (en volwassenen) immers de kans om hun fijne motoriek op een speelse manier en met heel mooi houten materiaal te oefenen.
Ringel Rangel werd in Duitsland volgens mij terecht uitgeroepen tot mooiste kinderspel van 1993 (Sonderpreis Kinderspiel 1993).
Uit: 'Prettig verslaafd 006'

Opvallend is dat bij de spelbesprekingen telkens een kinderspel wordt besproken.
Dat kan ook moeilijk anders: Marc en Dirk hebben kinderen van dezelfde jonge leeftijd.

Terugblik op de gezinsdag van 12 mei 1996 Eerst en vooral wil ik de FORUM-leden bedanken die zich zondag vrijwillig inspanden om de gezelschapsspellenbeurs zo vlot mogelijk te laten verlopen.
In totaal nam het opstellen, demonstreren en vervolgens terug opruimen van de beurs bijna 10 uur in beslag. Bijzondere dank aan Wouter Vanstappen, Kurt Van den Branden, Ingeborg Kools, Pierre Digneffe, Josepha Dandois en onze sponsor Carl Adriaensen.

Wat FORUM betreft, was onze deelname aan de Gezinsdag een succes. Hopelijk zijn we er volgend jaar weer bij met nog meer spelletjes en nog meer FORUM-helpers.
Mochten er nog mensen geïnteresseerd zijn in de aankoop van één of ander gezelschapsspel, kunnen ze steeds contact opnemen met Dirk, Carl of mezelf.
Uit: 'Prettig verslaafd 009'

Einde deel 3
Binnenkort deel 4!