Speelbord:

Brug naar de hemel

Uitgever: 999 Games
Jaartal: 2010
Aantal spelers: 2-4
Aangegeven spelduur: 105 min
Aangegeven leeftijd: vanaf 12 jaar
Spelauteurs: Michael Rieneck / Stefan Stadler
FORUM-beoordeling: 6,7 / 10 (10 spelers)
Internet-beoordeling: 8,1 / 10 (10 websites)
Bezoekers-beoordeling: nog niet van toepassing
Globale beoordeling: 74 %
Te koop bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen:
€ 33,90 (winkelprijs) € 30,50 (jaarledenprijs)
Spelregels:
Spelmateriaal: erg taalafhankelijk
Kennerspiel des Jahres 2010

Ook uitgegeven als:
Die Tore der Welt (Kosmos - 2009)
Un monde sans fin (Filosofia)
World without end (Mayfair Games)

Het bordspel Brug naar de hemel speelt zich af in de Late Middeleeuwen, meer bepaald in de jaren 1337-1361 te Engeland, Kingsbridge. Het spel is gebaseerd op het gelijknamige boek van Ken Follett.
De spelers proberen hun aanzien in deze maatschappij te verhogen door volop hun beste beentje voor te zetten: bouwwerken worden opgericht, huizen worden gekocht en verpacht, zieken (ten prooi gevallen aan de pest) worden genezen, enzovoort. De spelers mogen ondertussen niet vergeten zichzelf van voldoende voedsel, vroomheid en geld te voorzien, want anders zijn straffen onafwendbaar.
Het spel verloopt over 4 hoofdstukken (tijdperken). Elk hoofdstuk bestaat uit 6 ronden.
Van ieder tijdperk zijn er 11 gebeurteniskaarten voorhanden. Er worden evenwel maar 6 gebeurteniskaarten per ronde gebruikt (willekeurig te trekken, de overige kaarten verdwijnen weer in de speeldoos).
Iedere ronde wordt eerst een gebeurteniskaart omgedraaid. De gebeurtenis wordt onmiddellijk uitgevoerd en geldt normaliter voor één ronde. Duurzame gebeurteniskaarten zijn bovendien ook voorhanden voorzover ze bij aanvang van het spel niet in de speeldoos verdwenen zijn. Indien dergelijke duurzame gebeurteniskaart omgedraaid wordt, blijft deze van tel tot het einde van het betrokken hoofdstuk (op 1 kleine uitzondering na).
Naderhand legt de startspeler van die ronde de ruitvormige gebeurteniskaart op het speelbord op dusdanige wijze dat elke hoek van deze kaart naar een speler wijst.
Iedere speler krijgt vervolgens de inkomsten die staan afgebeeld op de hoek die naar hem/haar gericht is. Dan gaat de gunststeen (op het gunstspoor, onderaan het speelbord) zoveel velden vooruit als aangegeven door de pijl op de kaart en ontvangt de actieve startspeler zelf nog eens de betrokken gunst (overwinningspunten onder bepaalde voorwaarden, 1 graan, 1 vroomheidfiche of 1 wol).
Deze gunstvelden zijn alle positief, behalve de 2 vakjes vogelvrijen die geen voordeel verlenen, maar een niet te vermijden belasting van 1 geldstuk opleggen.
Na het verplaatsen van de gunststeen, volgt de eigenlijke actiefase. Hierin spelen de spelers om beurten een kaart uit en voeren de betrokken actie uit, rekening houdende met de van kracht zijnde duurzame gebeurtenissen.
In het eerste hoofdstuk (de eerste 6 ronden) beschikt iedere speler over 6 actiekaarten; vanaf hoofdstuk 2 heeft iedere speler 12 kaarten ter beschikking.
In dit laatste geval zal een speler telkens 2 kaarten uitspelen: één kaart die de speler open uitspeelt en uitvoert, een tweede kaart die de speler verdekt neerlegt en waarvan de actie deze ronde niet uitgevoerd zal worden.
De acties waaruit een speler kan kiezen, zijn velerlei: zaken ontvangen, ruilen, verkopen, bouwmaterialen leveren aan bouwprojecten (bij aanvang van het spel is enkel het bouwproject 'brug' aanwezig), huizen bouwen, de gunststeen verzetten, zieken verplegen enzovoort. De privilegekaart waarbij de laatst gekozen actie een tweede maal mag worden uitgevoerd, zal meer dan eens zijn weg naar de speltafel vinden om te worden uitgevoerd.
Op het einde van een hoofdstuk moet een speler ten slotte zorgen dat hij/zij aan de gestelde verplichtingen kan voldoen: het inleveren van vroomheid, graan en geld zoals aangegeven op de overzichtskaarten. Een speler dient elk van de 3 genoemde verplichtingen te vervullen. Elke verplichting die hij niet kan naleven, zal leiden tot een bepaalde straf, alhoewel deze straf wel kan worden ontlopen door het inleveren van loyaliteitfiches.
De straffen hebben betrekking op de volgende ronde, behalve in het laatste hoofdstuk. Alsdan tellen de negatieve strafpunten bij niet-naleving van de gestelde verplichtingen, simpelweg dubbel. Ook hier kunnen dubbele negatieve punten uiteraard wederom beperkt worden tot het gewone aantal negatieve punten als een loyaliteitfiche wordt ingeleverd per niet-nagekomen verplichting.
Vanaf hoofdstuk 3 worden geleidelijk aan mensen ziek (wegens de pest). Afhankelijk van de medische kennis die je op dat moment bezit, kan je bepaalde zieken genezen en hiervoor worden beloond.
Ook het bouwproject "Toren" komt na hoofdstuk 2 in het spel.
Aan het einde van het spel, leveren bouwmaterialen en geld nog overwinningspunten op. Deze worden bij de overwinningspunten op het scorespoor geteld. Wie op het einde van het spel het meeste overwinningspunten heeft, mag zich tot winnaar kronen.

Brug naar de hemel is een bordspel waarbij het als speler onmogelijk is om volledige controle over het spel te hebben. De factor geluk is dus in grote mate aanwezig.
De gebeurteniskaarten (vooral de duurzame) kunnen in dit spel heel ingrijpend zijn en soms zelfs bepalend voor winst of verlies. Uiteraard zal elke speler bij het uitkiezen van zijn actiekaarten, rekening houden met de steeds wisselende gebeurtenissen.
Aangezien ook de hoegrootheid van de belastingen op het einde van elk hoofdstuk door toeval wordt bepaald, zullen veel spelers eieren voor hun geld kiezen om zeker geen straf te moeten ondergaan. Een dobbelsteen met de waarden 2 tot 5 wordt immers gegooid om te bepalen hoeveel geldstukken elke speler aan de koning moet betalen.
Anderzijds maken de gebeurtenissen het spel ook levendig. Elke ronde zal de eigen strategie opnieuw moeten worden gespiegeld aan de gevolgen van de onmiddellijke en duurzame gebeurteniskaarten die op dat moment van kracht zijn.
Omdat elk spel slechts 6 (van de 11) gebeurteniskaarten in het spel aanwezig zijn, heeft elk spel ook zijn eigen accenten. Zo kan het gebeuren dat er weinig bouwprojecten in het spel komen omdat de betrokken gebeurteniskaarten niet in het spel zijn, dat de pest snel wordt overwonnen in hoofdstuk 4 of dat afdekfiches jouw plannen dwarsbomen.
Besluit: Brug naar de hemel is een aangenaam bordspel voor spelers die geen duidelijke afkeer hebben van enige portie geluk (of ongeluk) in het spel.
Overig spelmateriaal:
© Sven Talboom - 11.10.2010