Speelbord:

Cuba
Een spel over sigaren, rum en macht
Uitgever: The Game Master
Jaartal: 2008
Aantal spelers: 2-5
Aangegeven spelduur: 75-120 min
Aangegeven leeftijd: vanaf 12 jaar
Spelauteurs: Michael Rieneck & Stefan Stadler
FORUM-beoordeling: 8,3 / 10 (16 spelers)
Internet-beoordeling: 8,6 / 10 (9 websites)
Bezoekers-beoordeling: nog niet van toepassing
Globale beoordeling: 84 %
Te koop bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen:
€ 40,30 (winkelprijs) € 36,30 (jaarledenprijs)
Spelregels:
Spelmateriaal: taalafhankelijk (tekst op speloverzichten en op de 24 statutaire kaarten)
Oorspronkelijk uitgegeven door Eggertspiele in 2007
We bevinden ons in Cuba, op een moment dat nog geen sprake was van de Revolutie die het land tot een communistisch land heeft omgevormd.
Cuba, een eiland in de Caribische Zee, stond toenterijd onder invloed van de U.S.A.
De spelers zijn in dit strategische borspel ondernemende eilandbewoners die elk een plantage bezitten.
Elke speelronde worden 5 fasen doorlopen: de eerste fase is het omdraaien van de wetsvoorstellen die zijn ingediend in het Parlement (welke fase zich louter beperkt tot het openleggen van de betrokken kaarten).
De tweede fase is het uitvoeren van 4 acties (om beurten). Telkens kiest een speler 1 van zijn 5 beschikbare personagekaarten, totdat er nog maar 1 personagekaartoverblijft.
De arbeider activeert velden van de plantage, waardoor bouwmaterialen of producten worden ontvangen, de voorman activeert 1 of meer gebouwen op zijn plantage.
De handelsvrouw mag zich naar de markt begeven om aldaar aan de alsdan geldende marktprijzen naar believen te kopen en te verkopen.
De architect kan per ronde 1 gebouw oprichten mits hij de aangeduide bouwmaterialen afgeeft. Een gebouw geeft steeds een voordeel waarvan de betrokken speler gebruik kan maken als hij het gebouw activeert (met de voorman).
Met de burgemeester kan je ten slotte handelsgoederen verschepen via 1 schip, zodat deze goederen alzo worden omgezet in overwinningspunten.
Bovendien kunnen zowel de de architect, de burgemeester als de handelsvrouw ervoor opteren om in plaats van hun normale actie een alternatieve opbrengst te ontvangen in de vorm van overwinningspunten, respectievelijk geld, een product of bouwmateriaal.
Na deze actiefase, volgt de parlementsfase. Van de 4 wetsvoorstellen uit fase 2 zullen er nu twee wetten worden uitgevaardigd. De speler die de meeste stemmen heeft in het Parlement, heeft de beslissende keuze welke 2 wetten worden uitgevaardigd.
Voor het tellen van de stemmen wordt vooreerst gekeken naar de resterende (5de) personagekaart die niet in de actiefase gebruikt werd. Elk personage vertolkt een aantal stemmen in het Parlement: de arbeider 1 stem, de handelsvrouw, architect, voorman en burgemeester respectievelijk 2 tot 5 stemmen.
Deze stemmen kunnen vervolgens worden aangevuld met geld, waarbij elke stem 1 peso kost.
De spelers bieden tegelijkertijd met gebalde vuisten 0 of meer peso's.
Dan worden de geboden peso's samengeteld met de aanvankelijke stemmen en desgevallend met het voordeel van het raadhuis (indien in bezit) dat 2 stemmen oplevert.
Degene met de meeste stemmen wint en ALLE geboden (smeer)gelden gaan naar de algemene voorraad. Ingeval van gelijkstand, wordt nogmaals geboden tussen de respectieve winnaars.
De uiteindelijk winnaar vaardigt meteen twee wetten uit (desgevallend en veelal ter vervanging van reeds uitgevaardigde wetten).
In fase 4 worden de wetten (waaronder de 2 nieuwe wetten) die dan van kracht zijn, alle uitgevoerd. De wetten hebben grote invloed op het spel, nu belastingwetten (afgeven van geld), heffingswetten (afgeven van materialen of producten) of subsidiewetten (voldoen aan bepaalde voorwaarden) elk overwinningspunten opleveren.
En in dit spel is het vergaren van overwinningspunten uiteindelijk cruciaal om zich tot winnaar te kunnen kronen.
Een aantal bijzondere wetten (van categorie 4) hebben dan weer eerder een specifiek nadeel.
De laatste fase van elke ronde, is het verrichten van een aantal handelingen (zoals het weer op handen nemen van de 5 personagekaarten, het doorschuiven van de schepen, ...) zodat de volgende spelronde kan worden aangevat.
Het spel is ten einde nadat 6 spelronden zijn doorlopen.

Cuba is ongetwijfeld een strategisch bordspel van de betere soort.
Als je je als speler enigzins in het spel inleeft, kan je de rum al ruiken en tintelen je vingers ongeduldig om meteen een sigaar op te steken. Een spel dat dus perfect bij het thema aansluit! ;-)
Het is wel belangrijk enkele essentiële spelregels juist te vatten (zoals het onderscheid tussen producten en handelswaren, de werking van een arbeider vs. voorman, alsook de diverse eigenschappen van de 25 gebouwtegels...), vooraleer het spel aan te vatten.
Maar eens de spelregels gekend zijn, kan je met een ondernemend buikgevoel naar hartenlust een rumcafé openen, parlementsleden omkopen om de juiste wetten uit te vaardigen, de tabak tot sigaren omtoveren en verschepen naar de Lage Landen en dies meer.
Cuba is bestemd voor de liefhebbers van strategische en tactische keuzes en m.i. gerust een klassieker te noemen in dit genre.
Koop je hierbij nog de uitbreiding "El Presidente", dan kunnen we zelfs zonder schroom van een topper spreken...

Overig spelmateriaal:
© Sven Talboom - 13.09.2011