Voorbeeld van een gebouwd ruimteschip:

Galaxy Trucker

Uitgever: QWG Games
Jaartal: 2008
Aantal spelers: 2-4
Aangegeven spelduur: 60 min
Aangegeven leeftijd: vanaf 10 jaar
Spelauteur: Vlaada Chvatil
FORUM-beoordeling: 8,7 / 10 (9 spelers)
Internet-beoordeling: 7,9 / 10 (6 websites)
Bezoekers-beoordeling: nog niet van toepassing
Globale beoordeling: 84 %
Te koop bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen:
38,70 (winkelprijs) 34,80 (jaarledenprijs)
Spelregels: en
Spelmateriaal: taalafhankelijk (veel tekst op de gebeurteniskaarten)


In dit amusante bordspel, trachten de spelers op korte tijd een degelijk ruimteschip te bouwen om nadien met hun ruimtetuig zo veel mogelijk poen te pakken.
Het spel bestaat uit drie ronden: in elke ronde wordt het ruimteschip dat in elkaar geknutseld wordt, een pak groter.
Iedere speler krijgt een eigen speelbord, waarop de contouren van een ruimteschip zijn afgebeeld (eerst speelbord I met een kleiner ruimteschip, aan de achterzijde speelbord II met een grotere omtrek en tenslotte een ander speelbord (III) waarop het grootste ruimteschip is afgebeeld. Als variant staat op de achterzijde van dit laatste bord, nog een ander speelbord, IIIa genoemd).
Elke ronde ontvangen de speler een cockpit in de eigen speelkleur alsook 2 ruimteschepen in diezelfde kleur. Deze starttegel wordt in het midden van ieders ruimteschip geplaatst.
Alle tegels die als bouwcomponent voor je schip kunnen dienen, worden vervolgens verdekt en goed gemengd tussen de spelers in gelegd.
Als het startschot weerklinkt (in feite: de zandloper wordt omgedraaid) beginnen alle spelers tegelijkertijd aan hun schip te bouwen. Hiertoe nemen zij met n hand een component vanuit het midden, en draaien deze om van zodra de hand zich weer boven het eigen ruimteschip bevindt. De zojuist genomen component kan op het schip worden geplaatst, mits hij in verbinding staat (horizontaal of verticaal) met een reeds neergelegde component.
Bevalt de component je niet, dan leg je deze ofwel opzij op je speelbord (maximum 2 tegels opzij te leggen), ofwel leg je deze terug in het midden bij de andere verdekte tegels (doch ditmaal open, zodat iedere andere speler desgevallend de zojuist teruggelegde tegel aan zijn eigen schip kan toevoegen). Een reeds gelegde component kan je evenwel niet meer van plaats veranderen op je schip!
Zo gaat het spel verder, totdat iemand beslist dat de zandloper opnieuw wordt omgedraaid (bijvoorbeeld omdat hij/zij reeds ver gevorderd is met de opbouw van zijn ruimteschip). Het spel is sowieso ten einde als de zandloper het gegeven aantal maal is omgedraaid (2x in de eerste ronde, 3x in de tweede ronde en 4x in de laatste ronde). Echter mag de zandloper de laatste maal enkel worden omgedraaid door een speler die zijn ruimteschip heeft afgewerkt en een ovalen nummerfiche genomen heeft.
Behalve aan het bouwen van je schip, kan je ook nog (keer per keer) gebeurtenisstapels bekijken. Zo weet je welke gebeurtenissen jouw schip bij de nakende ruimtevlucht zal tegenkomen.
Omdat het aantal gebeurtenissenkaarten vr het startschot van elke ronde in 4 gelijke stapels is verdeeld, en er tijdens de opbouwfase slechts 3 stapels mogen worden bekeken, is er altijd 1/4 van de gebeurtenissen op je ruimtevlucht ongekend.
Waar moet je nu zoal op letten als je aan je ruimteschip bouwt?
Het beste is vooral zoveel mogelijk anticiperen op de gebeurtenissenkaarten waarvan maar liefst 3/4 reeds gekend is: alleen de volgorde is onvoorspelbaar omdat alle 4 stapels, de 3 gekende en de ongekende gebeurtenisstapel, nogmaals worden geschud vooraleer de ruimtevlucht aanvat.
Cockpits zijn nodig om bemanningsleden te kunnen huisvesten (2 per cockpit): zonder astronauten is je ruimteschip sowieso verloren;
indien naast een cockpit ook een levenssysteem is gebouwd (resp. bruin of paars), mag in de betrokken cockpit eventueel ook een (paarse of bruine) alien worden geplaatst: paarse aliens verhogen je aanvalswaarde, bruine aliens je verdedigingswaarde. Een schip met louter aliens, zonder astronauten in het schip, is eveneens verloren.
verder zijn er nog laadruimtes voor het opladen van handelsgoederen die op planeten gevonden zouden worden (gevaarlijke goederen mogen enkel in speciale laadruimtes worden geladen);
de kanonnen zijn noodzakelijk om grote meteoren en vijanden op afstand te houden. Een dubbel kanon werkt zelfs aan dubbele kracht, mits een batterij wordt opgeofferd. Zonder batterijen lost het dubbel kanon helaas geen enkel schot.
Een schild kan kleine, vijandelijke schoten afweren (en werkt ook op batterijen).
Voorts zijn er nog de motoren, die van belang zijn om snelheid te ontwikkelen als de schepen in "open ruimte" komen. Doch let op: een schip dat zonder motoren de open ruimte invliegt, is de betrokken ronde uitgeschakeld. Dubbele motoren zorgen evenzeer voor dubbele kracht mits het inleveren van een batterij per dubbele motor die in die beurt gebruikt wordt.
Voor de schilden, dubbele kanonnen en dubbele motoren, zijn de batterijen dus van belang. Hoe meer batterijen op je schip, hoe langer deze meegaan. Indien de batterijen evenwel zijn opgebruikt, zijn ook de componenten die op batterijen werken, buiten werking.
Als laatste mogelijkheid zijn er nog verbindingsstukken, die geen functie hebben, doch het schip wel de nodige stevigheid verlenen.
Van zodra een speler de bouw van zijn schip heeft afgerond, neemt hij als eerste de ovalen fiche met nr. 1. De speler die hierin als tweede snelste slaagt, neemt fiche nr. 2, enzovoort. Elke speler met een afgewerkt schip en een ovalen fiche, heeft de mogelijkheid om de zandloper op het laatste vak om te draaien en zo het einde van de bouwfase in te luiden.
De volgorde waarin de schepen zijn afgewerkt, is bovendien bepalend voor de startvolgorde der ruimteschepen op de vliegroute.
Deze vliegroute is afgebeeld op een centraal speelbord.
Waar een speler vliegt, is voor allerlei zaken van belang. Zo ook voor de gebeurtenissen die zullen intreden van zodra de zandloper een laatste maal doorgelopen is (of reeds vroeger, als iedere speler zijn schip afgewerkt heeft en een ovalen genummerde fiche genomen heeft).
De speler die vooraan vliegt, kan als eerste landen op planeten en kan zo de meest waardevolle goederen op zijn schip laden.
Ook andere gebeurteniskaarten geven bepaalde voordelen aan de speler die als eerste vliegt.
Op kop vliegen kan echter ook zijn nadelen hebben, aangezien slavenhandelaars en smokkelaars eerst de speler aanvallen die zich vooraan op de vlucht bevindt. Weet de vluchtleider deze vijanden te verslaan, dan krijgt deze een beloning. Zijn de vijanden niet verslaan, volgt een sanctie, waarna de betrokken vijanden de tweede van de vlucht aanvallen (die een beloning kan verdienen bij winst dan wel eveneens de gevolgen van de nederlaag zal ondergaan). Enzovoort. Ook in een oorlogsgebied is de eerstvliegende de dupe ingeval van een gelijkstand. Een oorlogsgebied viseert in principe telkens de zwakste speler in een bepaalde categorie.
Als je schip bij de bouw fouten vertoont, dan wel beschadigd geraakt tijdens de vlucht, kan het bepaalde componenten kwijtspelen. Indien een component een verbindingsstuk is tussen twee delen van een schip, kan zelfs een groot deel van het schip eraan geloven!
Het spel verloopt op dezelfde wijze identiek over 3 ronden. De spelers kunnen tijdens of na hun vlucht geld verdienen op allerlei wijzen: verkoop van handelsgoederen, beloning voor het meest intacte schip, bepaalde bonussen bij gevechten, de positie in de vlucht (hoe meer vooraan, hoe meer geld), enzovoort...
Componenten die van je schip zijn losgerukt, worden in mindering gebracht van je winst.
De speler die op het einde van het spel het meeste geld verzameld heeft, wint het spel.

Dit bordspel is gewoonweg fantastisch voor liefhebbers van hectische en actieve spellen, die het thema van de ruimte niet ongenegen zijn.
Anderen vinden dan weer dat er te weinig controle over het spel is en iedereen er maar op los bouwt, zonder te weten of je schip het uiteindelijk wel zal overleven.
Deze kritiek is begrijpbaar, doch daarom niet geheel terecht. Zoals ook in andere spellen een tikkeltje geluk weleens om de hoek komt kijken, is Galaxy Trucker een spel waar oefening kunst baart. Ook het feit dat 3/4 van de gebeurteniskaarten gekend kunnen zijn, indien tijdens het bouwen de tijd wordt genomen om deze kaarten eventjes te bekijken, neemt eveneens een hoop toeval weg.
Dat een speler pech kan hebben met een schot op de verkeerde plaats, is juist. Ervaren spelers weten echter hun schip meestal op zulke wijze te bouwen dat de kans dat hun schip aan flarden geschoten wordt, eerder klein wordt.
Enfin, het is aan jou, geachte lezer, om je eigen oordeel te vellen en te oordelen of dit spel jouw hartje kan begeren. Mij heeft het spel alleszins bekoord ;-)
Een leuk weetje is bovendien dat de spelregels heel ludiek zijn opgesteld en een waar plezier om te lezen (net zoals ook andere spellen van dezelfde spelauteur).
Spelmateriaal:
© Sven Talboom - 01.06.2010