Enkele speltegels:

Regenwormen


Uitgever: 999 Games
Jaartal: 2006
Aantal spelers: 2-7
Aangegeven spelduur: 20 min
Aangegeven leeftijd: vanaf 8 jaar
Spelauteur: Reiner Knizia
FORUM-beoordeling: 8,1 / 10 (13 spelers)
Internet-beoordeling: 7,3 / 10 (11 websites)
Bezoekers-beoordeling: nog niet van toepassing
Globale beoordeling: 77 %
Te koop bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen: Regenwormen:
Regenwormen mini:
€ 10,00 (winkelprijs)
€ 4,60 (winkelprijs)
€ 9,00 (jaarledenprijs)
€ 4,10 (jaarledenprijs)
Spelregels:
Spelmateriaal: volledig taalonafhankelijk
Heckmeck am Bratwurmeck (Zoch - 2005)
Pickomino (Gigamic / Rio Grande Games)
Heb je zin in een luchtig dobbelspelletje ? Dan moet je beslist eens Regenwormen spelen.
De spelers zijn hongerige kippen die op zoek gaan naar zoveel mogelijk regenwormen.
In het spel bevinden zich 16 tegels, genummerd van 21 tot en met 36, waarop respectievelijk 1 tot 4 regenwormen zijn afgebeeld.
Hoe hoger het getal, hoe meer regenwormen op de tegel staan afgebeeld. Bovendien bevat het spel 8 zeszijdige dobbelstenen, waarop telkens één regenworm en voorts de cijfers 1 tot en met 5 voorkomen. Het cijfer 6 van een normale dobbelsteen is dus vervangen door een regenworm.
Als een speler aan de beurt is, gooit hij met alle 8 dobbelstenen. Na deze worp moet de speler ALLE tegels van één soort symbool opzij leggen. Gooit hij bijvoorbeeld een worp waarin zich twee 4-en bevinden, dan moet de speler - indien hij voor de 4 als symbool kiest - alle 4-en terzijde leggen.
Bedoeling is om vervolgens één tegel te nemen, ofwel nogmaals te gooien.
Voor het nemen van een tegel gelden heel eenvoudige regels: alle symbolen die terzijde werden gelegd, worden opgeteld, waarbij een regenworm een waarde "5" vertegenwoordigt. Waarin onderscheidt een regenworm zich dan van het cijfer 5, zou je kunnen denken?
Welnu, het antwoord is heel simpel: de totale waarde van de terzijde gelegde dobbelstenen is slechts geldig MITS er zich minstens één regenworm tussen deze dobbelstenen bevindt.
Zoals gezegd, beslist een speler om te stoppen (en een tegel te nemen) ofwel om nogmaals te gooien. Bij een volgende worp geldt echter het principe dat nooit een symbool terzijde mag worden gelegd dat reeds in één van de vorige worpen van jouw spelbeurt opzij was gelegd.
Bevat de laatste worp enkel nog symbolen die reeds voordien terzijde waren gelegd, dan is de spelbeurt ten einde en is de volgende speler aan de beurt. Ook als een te lage waarde wordt gegooid, is je beurt afgelopen.
Van de tegels (21 t/m 36) die bij aanvang in het midden van de tafel liggen, kan met een geslaagde dobbelbeurt de gedobbelde waarde worden genomen.
Bevindt de exacte waarde zich niet meer bij de tegels in het midden, dan kan een speler genoegen nemen met een tegel met een lagere waarde.
In dit laatste geval zou een speler ook de laatst gewonnen tegel van één van zijn medespelers kunnen wegkapen indien deze de exact gegooide waarde afbeeldt.
Omdat gewonnen tegels op elkaar worden gestapeld, is het vrij eenvoudig te weten welke tegels laatst door jouw medespelers werden verzameld.
Als je al enkele tegels met veel regenwormen hebt verzameld, is de winst daarom nog niet zeker. Niet alleen kan jouw bovenste tegel worden weggepikt door medespelers, maar bovendien moet je jouw bovenste tegel in het midden terugleggen als je een mislukte dobbelbeurt hebt geleden (nl. te lage waarde gedobbeld, een dobbelbeurt zonder regenworm of een worp met symbolen die reeds alle terzijde waren gelegd).
Winnaar van het spel is degene die de meeste wormen heeft verzameld; ingeval van gelijkstand wordt de overwinning toegekend aan de speler die de tegel met de hoogste waarde heeft veroverd.

Regenwormen is een prima dobbelspel dat snel zijn weg naar de speltafel vindt en heel geschikt is als afsluiter van een spelavond.
Een aanrader voor spelers die geen afkeer hebben van dobbelspellen!
Spelmateriaal:
© Sven Talboom - 21.08.2009