Speelbord:

Tobago


Uitgever: The Game Master
Jaartal: 2010
Aantal spelers: 2-4
Aangegeven spelduur: ca. 60 min
Aangegeven leeftijd: vanaf 10 jaar
Spelauteur: Bruce Allen
FORUM-beoordeling: 8,3 / 10 (65 spelers)
Internet-beoordeling: 8,5 / 10 (12 websites)
Bezoekers-beoordeling: nog niet van toepassing
Globale beoordeling: 83 %
Te koop bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen:
€ 29,80 (winkelprijs) € 26,80 (jaarledenprijs)
Spelregels:
Spelmateriaal: volledig taalonafhankelijk.
Oorspronkelijk uitgegeven door Zoch (2009)
Genomineerd Gouden Ludo ed. 2010
De spelers zijn avonturiers die allen zijn aanbeland op een eiland, genaamd Tobago.
Allen zijn op schattenjacht. Enige probleem is dat iedere speler slechts een aantal stukjes landkaart ter beschikking heeft en de juiste locaties van de verschillende schatten nog moeten worden bepaald.
Bij aanvang van het spel wordt het variabele speelbord opgesteld en worden er willekeurig 4 hutten, 3 palmbomen en 3 standbeelden verspreid over het speelbord geplaatst.
Iedere speler krijgt vervolgens een terreinwagen ter beschikking waarmee hij het eiland zal doorkruisen over strand, jungle, rivieren, grasland bergen en zelfs meren. Dat laatste klinkt wat eigenaardig, maar in dit spel wordt een meer als een terreinsoort aanzien die eveneens met de wagen kan worden bereden. De diepe oceaan rondom het eiland is echter een natuurlijke grens voor de terreinwagens.
Ten slotte krijgt elke speler 15 windrozen en een aantal aanwijzingkaarten (namelijk 4, maar 6 in een spel met twee spelers) omtrent de vindplaats van schatten.
Als een speler aan de beurt is, mag deze kiezen uit drie acties: ofwel speelt hij een aanwijzingkaart, ofwel verplaatst hij zijn terreinwagen, ofwel ruilt de speler al zijn 4 aanwijzingkaarten op handen om tegen 4 andere aanwijzingkaarten.
Er zijn gedurende het spel op ieder moment 4 schatten waarnaar gezocht kan worden, welke schatten respectievelijk worden voorgesteld in de kleuren grijs, bruin, zwart en wit (van elke schat zijn telkens een aantal houten blokjes voorhanden om het aantal mogelijke locaties van de betrokken schat op het speelbord aan te duiden).
Als je een aanwijzingkaart uitspeelt, leg je deze aan één van de schatten aan. Je moet erop letten dat door de aanwijzing uit te spelen, je het aantal mogelijke velden waar de schat kan liggen, met minstens 1 vakje inkrimpt.
De aanwijzingen vertellen of een schat al dan niet in een bepaalde terreinsoort kan gevonden worden, eventueel zelfs in het grootste gebied van een bepaalde terreinsoort. Dan wel of deze al dan niet naast (1 vakje) of in de buurt van (hooguit 2 vakjes) van een oceaan, hut, palmboom, standbeeld of bepaalde terreinsoort te vinden is.
Door het uitspelen van aanwijzingkaarten wordt het aantal locaties van mogelijke vindplaatsen alsmaar verkleind, totdat er uiteindelijk nog maar 1 locatie overblijft, die dan de vindplaats van de betrokken schat is.
Met een terreinwagen kan je de schat opgraven (waarna je nog een laatste windroos bij de schat mag leggen), waarna de schat zal worden verdeeld tussen de vinder en alle spelers die mee hebben geholpen bij het vinden van de schat door het uitspelen van een aanwijzigingkaart.
Er worden zoveel goudkaarten aan elke speler uitgedeeld als hij/zij windrozen heeft. De goudkaarten hebben een waarde die varieert van respectievelijk 2 tot 6.
Nadien worden de goudkaarten in 1 stapel verzameld, vermeerderd met 1 ongeziene goudkaart en wordt de schat volledig verdeeld conform het herhaald principe: "ik neem deze schatkaart" of "ik pas".
De vinder en vervolgens de meest recent neergelegde windrozen (cf. aanwijzingkaarten) kunnen bij voorrang nemen of passen. Zo wordt de volledige stapel goudkaarten verdeeld.
In de laatste 27 (van de 39) goudkaarten zitten trouwens ook vloekkaarten die ertoe leiden dat de vervloekte schat niet meer verder verdeeld wordt en de spelers die nog windrozen hebben liggen, een amulet moeten inleveren (dan wel, bij gebreke hieraan, hun meest waardevolle schatkaart).
Amuletten komen in het spel telkens een schat opgegraven en verdeeld werd. Dan spuwen de 3 standbeelden op het eiland een amulet uit (zo ver als ze kunnen in een bepaalde richting), waarna de standbeelden elk 60° gedraaid worden.
Deze amuletten bieden niet alleen bescherming tegen de vloeken, maar geven nog bepaalde voordeelacties die je tijdens je beurt mag uitvoeren.
Het verplaatsten van jouw terreinwagen als tweede mogelijke actie, houdt in dat jouw terreinwagen 3 verplaatsingen mag doen, waarbij 1 verplaatsing zo ver reikt als de velden van eenzelfde terreinsoort, dan wel de mogelijkheid biedt om te rijden naar een aangrenzend vakje van een andere terreinsoort. Eventueel kunnen onderweg amuletten worden opgeraapt.
Als een speler beslist om een schat op te graven, vervallen in elk geval alle resterende verplaatsingbeurten.
Wanneer de laatste goudkaart van de stapel goudkaarten wordt aangewend om een schat te verdelen, wordt de schat nog volledig verdeeld, waarna het spel meteen is afgelopen. Degene met het meeste goud wint het spel.

Dit strategisch bordspel is een bordspel voor liefhebbers van strategische spellen waarvan de spelregels niet te overweldigend en/of te overvloedig zijn.
Sommige spelers opteren om een schat snel te vinden door het uitspelen van aanwijzingkaarten die veel gebieden elimineren, anderen gaan dan weer voor schatten waarvan de zoektocht moeizamer verloopt (maar waar de totale schat veel groter is) in de hoop hiervan veel goud te kunnen bemachtigen. De kans dat een vloekkaart in dergelijke grote schat aanwezig is, is uiteraard groter. Bovendien kunnen grotere schatten zorgen voor een abruusk einde van het spel.
Tobago is een spel dat in 2010 werd genomineerd voor zowel de Nederlandse Spellenprijs als de Gouden Ludo (Vlaamse Spellenprijs). Als familiespel kan het zowel een hoop veelspelers als gelegenheidspelers bekoren.


Overig spelmateriaal:
© Sven Talboom - 09.10.2011